Arbetsskada - hand
2008-01-15

En kvinna som skadat sin handled i en arbetsskada har fått mer ersättning bland annat för ärr, endast med hjälp av Aj guiden support.Eftersom det är min sista dag som medlem i Aj Guiden vill jag skriva och berätta om ”Hur gick det sen”!

Lite bakgrund bara…

Jag kontaktade er i mitten av november för att få någon uppfattning om ifall mina ersättningar från AFA var relevant. Det gällde både ärr ersättning (jag skulle inte få någon ärr ersättning) men också invaliditetsersättning. Ni gav mig svar samt några tips per telefon.

Sedan jag pratat med er i november ringde jag upp skadechefen för AFA och ställde några frågor. Jag sa också att jag ville byta handläggare och frågade om de hade någon kundombudsman. Skadechefen ansåg inte att jag behövde byta handläggare?! och sa vidare att de inte har någon kundombudsman utan man kontaktar istället PSA, (PSA-nämnden prövar ersättningsanspråk och för deras räkning sker skadereglering hos AFA Trygghetsförsäkringsbolag).

Själva samtalet gav mig inte särskilt mycket men jag uttryckte mig på ett sånt sätt att skadechefen förstod att jag var påläst, tack vare er! Som exempel kan jag nämna att det stämde att handläggaren själv kan bedöma skador upp till 4 %, dvs det krävs ingen särskild utredning för att handläggaren skall kunna besluta om 4 % invaliditet. Vidare fick han veta att jag kände till hjälptabellerna vad gäller ersättningsnivåerna både vad gäller ärr samt invaliditet, tack vare er! När jag pratade med skadechefen hade jag er sida uppe och läste från skärmen vilka ersättningsnivåerna var! Jag nämnde också för skadechefen att jag kände till på vilket sätt man använde åldersavdragen, tack vare er!

Ni sa också till mig att jag skulle nämna för AFA vad jag fått i ärr ersättning av mitt andra försäkringsbolag, alltså betydligt mer, vilket jag också gjorde för skadechefen. Han sa till mig att det beslutet från det försäkringsbolaget var viktigt att jag använde vid en ev. överklagan från min sida.

Ca en vecka efter samtalet med skadechefen kom ett besked från AFA att de gav mig ersättning med 12.000 kr för mitt ärr som kvarstod efter min andra operation, men drog av samma summa eftersom jag redan fått 12.000 kr något år tidigare. Det är inte klart än…

I det brev jag fick från AFA, om att jag ändå till slut fick ersättning med 12.000 kr för ärr men att ersättningen drogs av, framkom det tydligt (anser jag) att jag utsatts för en efterhandskonstruktion med anledning av att jag klagat. I brevet var det tydliggjort, från min handläggare, på vilka grunder de ersatt mig genom åren, vilka åldersavdrag som gjorts mm mm. I detta brev framkom det tydligt att jag INTE fått rätt ersättningar tidigare vad gäller ärr ersättningen. Nu var jag riktigt riktigt arg och konfunderad…..

Jag skrev ett långt brev, bifogade kopior på den korrespondens jag haft med handläggaren, vilka beslut hon skickat till mig o s v. Jag skickade kopior på beslut från mitt andra försäkringsbolag och jag sände detta brev till 1. Skiljenämnden, 2. VD för AFA, 3. Skadechefen jag pratat med.

Idag, den 7/12, kontaktade skadechefen mig och berättade att min ärr ersättning är under omprövning och att de frågeställningar jag hade i mitt senaste brev var mycket relevanta. Vidare nämnde han att min invaliditetsersättning också är under omprövning och att jag kan avvakta med min överklagan vad gäller den biten.

Jag vet inte hur mitt ärende kommer att sluta men jag känner att jag fått oerhört mycket hjälp, stöttning samt tips av er bara av ett samtal samt några e-mail. Jag kommer att varmt rekommendera er hemsida till min omgivning.

Fortsättning 080501
För en tid sedan fick jag beslut om vilken invaliditetsprocent mitt andra försäkringsbolag, Förenade Liv, bedömt min skada. Förenade Liv bedömde min skada till 5% (AFA hade bedömt 4%). Jag skrev till AFA om detta och efter mindre än 1 vecka!!, hade AFA ändrat sitt beslut från 4% invaliditet till 5% invaliditet istället. Detta medförde att jag fick ca 10 000 kr mer i ersättning, tack vare er!

Mitt ärende är fortfarande inte helt avslutat eftersom jag väntar på beslut från Skiljenämnden beträffande min klagan över ärrersättningen. Detta besked kommer troligen inte förrän till hösten 2008. Men det ska bli intressant och se hur Skiljenämnden bedömer den ersättningen då jag anser det uppenbart att jag utsatts för en efterhandskonstruktion och anser mig kunna bevisa detta också.

Läs mer om Aj Personskador på www.aj.se


Till startsidan
Övriga berättelser:

Uppdaterad: 2008-01-15
© Aj Personskador, All rights reserved