Patientskada - käke/bett
2007-12-03

Alexandra Kent, som är docent i socialantropologi, skadades svårt när en tandläkare utförde omfattande ändringar i hennes bett. Här berättar hon för Aj Personskador om sin erfarenhet.I september 2001 konsulterade jag en ny tandläkare inom Praktikertjänst. Jag kallar honom här för Johan. Johan bytte ut mina översta två framtänder där jag redan hade keramiska "kronor". De nya kronorna blev kortare och tjockare än mina gamla och jag fick omedelbart svårt att tala och svälja. Johan förklarade att det berodde på att jag hade ett mellanrum mellan framtänderna i överkäke och underkäke. Han rekommenderade mig att utföra en bettslipning för att förebygga käkledsbesvär och han slipade sedan ner alla mina bakre tänder för att sänka bettet.

Jag hade aldrig haft käkledsproblem förut, men inom något dygn fick jag svåra kramper i käkmusklerna. Jag ringde tandläkaren men han förklarade att besvären var en normal och övergående reaktion på bettförändringen.

Besvären avklingade inte men jag var sedan bortrest i arbetet och kunde inte konsultera honom igen förrän hösten 2002. Då rekommenderade han mer slipning, vilket jag avböjde. Han ordinerade därför istället en liten plastskena - en så kallad NTI-skena - för avlastning. Besvären fortsatte och januari 2003 tog jag kontakt med specialist på ett universitetssjukhus där jag blev rådd att omedelbart sluta använda NTI-skenan eftersom den inte var vetenskapligt beprövad och kunde orsaka bettförändringar.

Specialisten ringde Johan och fick reda på att han glömt att journalföra bettslipningen, men han förklarade i detalj hur den gått till och att jag reagerat kraftigt med huvudvärk och smärta. Specialisten journalförde det han sade.

År 2004 insåg jag att smärtorna inte skulle ge med sig trots behandling. Jag gjorde en försäkringsanmälan. Bolaget ansåg att bettslipningen kunde ha orsakat skada men uppgav att Johan förnekat att han utfört bettslipning. Jag skickade in specialistens journalanteckning. Bolaget nonchalerade den men erbjöd mig SEK 2 500 för NTI-skenan som de medgav inte är godkänd i Sverige. Jag noterade det 2-sidiga medicinska utlåtandet bolaget använt innehöll ett rent sakfel och jag publicerade detta i Tandläkartidningen.

Jag översatte sedan hela underlaget till engelska och tog kontakt med ett brittiskt expertvittne. Denne expert skrev ett 27-sidigt utlåtande i vilket hon drog hon slutsatsen att jag med övervägande sannolikhet åsamkats skada av de stora förändringar som utförts på mina framtänder och att bettslipningen sannolikt varit en bidragande faktor.

Men försäkringsbolaget nonchalerade även detta dokument och vidhöll sin tidigare bedömning. Jag ringde till Personskadechefen på bolaget och bandade samtalet. Personskadechefen ansåg att bolaget inte har några skyldigheter att sakligt motivera sina beslut utan får "fatta beslut på vilka grunder [det] vill". Men nu erbjöd bolaget sig ändå att betala för besvären orsakade av NTI-skenan som de ansåg hade förvärrat min skada, samt behandlingskostnader för byte av framtandskronor som uppenbarligen var "klumpiga". Handläggaren envisades dock med att vägra acceptera att mina besvär ursprungligen orsakats av deras försäkrade tandläkare.

Idag har jag en starkt engagerad jurist som arbetar med målet. Hon har hjälpt mig att få ytterligare en sakkunnigbedömning - av en svensk professor. Professorn håller helt med den brittiska experten och anser att både kronorna och bettslipningen vållat mig denna långvariga funktionsrubbning. Det återstår att se om bolaget - vars personskadechef anser att de får fatta beslut på vilka grunder de vill - nu backar eller om vi måste gå vidare med överklagande till Patientskadenämnden och kanske domstol.

Det har varit en lång, mödosam kamp att driva ärendet och jag är långt ifrån färdig. Som skadad patient blir man lätt offer för systemets förnekelser och man är både ensam och maktlös. Därför är det så oerhört viktigt att det finns några i samhället som ställer sig på ens sida och ser till att sanningen uppdagas och att ens mänskliga rättigheter beaktas.

Läs mer om Aj Personskador på www.aj.se

Till startsidan
Övriga berättelser:

Uppdaterad: 2007-12-03
© Aj Personskador, All rights reserved